Kim Phát Tài( quà tặng khai trương, tân gia)

750.000

Giá: từ 750.000 đến 950.000 thùy vào chất liệu chậu giá( bao gồm chậu đá mài+ cây  + liễn chúc Mừng + Nơ)

 

.
.
.
.