Trúc Quân Tử (Trúc Xanh Hà Nội) số lượng trên 100 bụi

150.000

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP : 0933058318

 

 

 

.
.
.
.