Cho các đơn hàng/hợp đồng thi công trồng cây xanh

Thời gian bảo hành từ 1 – 6 tháng tùy theo thỏa thuận giữa hai bên.

Có hai hình thức bảo hành trong trường hợp này là bảo hành trực tiếp và bảo hành gián tiếp.

Bảo hành trực tiếp: Nhân viên của Hoa Kiểng Phát Tài sẽ trực tiếp chăm sóc cây cho quý khách hàng ngày. Với trường hợp này Hoa Kiểng Phát Tài sẽ chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề về cây chết, chậm phát triển, bệnh,… Chúng tôi sẽ khắc phục cho quý khách hàng như cam kết.

Bảo hành gián tiếp: Sau khi thi công xong chúng tôi bàn giao lại cho quý khách hàng chăm sóc. Với trường hợp này chúng tôi sẽ hướng dẫn lại khách hàng kỹ thuật chăm sóc, nhân viên của chúng tôi sẽ tới kiểm tra cây 2 lần/tháng bảo hành. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thay lại cây cho khách hàng nếu vấn đề cây chết phát sinh từ kỹ thuật trồng.

Cho đơn hàng/hợp đồng mua cây văn phòng

Được đổi hàng miễn phí trong vòng 10 ngày sau khi nhận hàng trong trường hợp cây bị bệnh, cây yếu, chết.

Trong trường hợp cây phát triển bình thường nếu quý khách hàng muốn đổi cây khác thì sẽ chịu 30% giá cây trả về và chi phí vận chuyển trong thời gian 30 ngày kể từ ngày mua cây.