-6%

Cây ăn trái

Cây Ráy tai tượng

850.000

Cây công trình

ĐẤT CÔNG TRÌNH

Cây ăn trái

Đất trồng cây

50.000

Cây Cảnh Trong Nhà

KIM NGÂN CỦ

350.000
-9%
1.050.000
-8%
1.100.000
-38%

Cây công trình

Cúc Tần ẤnĐộ

50.000
-5%
900.000
-17%
Hết hàng

Cây Cảnh Trong Nhà

hoa cát tường

100.000
-12%
220.000

Cây Cảnh Trong Nhà

HOA ĐỖ QUYÊN

-9%

Cây Cảnh Trong Nhà

CÂY HOA TRÀ MI

320.000

Cây ăn trái

Cây Quất, Tắc Mini

Cây ăn trái

cây Quất, Cây Tắc

Cây Cảnh Trong Nhà

KIM NGÂN LƯỢNG

250.000

Cây Cảnh Trong Nhà

Hoa Mào Gà Búa

130.000

Cây Cảnh Trong Nhà

Cúc Mâm Xôi

150.000
-25%

Cây công trình

CÂY HUỲNH ANH

60.000

Cây Cảnh Trong Nhà

Trúc Quan Âm

230.000

Cây Cảnh Trong Nhà

Tùng Thơm

200.000

Cây Cảnh Trong Nhà

Hoa Trạng Nguyên

200.000
50.000
35.000

Cây Cảnh Trong Nhà

Kệ Gỗ Đặt Cây Có Bánh Xe

100.000