Hoa Kiểng Phát Tài

Điện thoại: 0933 058 318 – 0988996963

Địa chỉ: 600 QL1K khu phố nội hóa 2 p hường bình an tx dĩ an bình dương

Email: maithithuyth1990@gmail.com

Zalo: 0933 058 318 – 0988996863

FB: 0933 058 318 – 0988996863

Website: www.hoakiengphattai.com