Cây Bông Trang Công Trình

35.000

Chúng tôi cung cấp cây trang thái đỏ, trang thái vàng, trang sen(hồng) phục vụ trồng làm ngoại thất hoặc làm cảnh. Hàng đẹp Chuyển hàng cả nước đủ mọi loại kích cỡ.

 

.
.
.
.