CHẬU COMPOSITE TRỤ TRÒN BO ĐÁY

1.540.000

KÍCH THƯỚC
NHỎ
Cao: 70 cm
Rộng: 30 cm
TRUNG BÌNH
Cao: 85 cm
Rộng: 38 cm
LỚN
Cao: 100 cm
Rộng: 47 cm
Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.