Showing 13–24 of 29 results

Cây Cảnh Trong Nhà

Hoa Trạng Nguyên

200.000

Cây Cảnh Trong Nhà

Kè Nhật Nội Thất

850.000

Cây Cảnh Trong Nhà

KIM NGÂN CỦ

350.000

Cây Cảnh Trong Nhà

KIM NGÂN LƯỢNG

250.000

Cây Cảnh Trong Nhà

Kim Phát Tài

650.000
-13%
650.000
-8%
1.100.000
-13%

Cây Cảnh Trong Nhà

Phát Tài Khúc (Thiết Mộc Lan)

650.000

Cây Cảnh Trong Nhà

Ráng ổ Phụng

850.000
-25%

Cây ăn trái

Thường Xuân

90.000

Cây Cảnh Trong Nhà

Trầu Bà Đế Vương Để Sàn

850.000
.
.
.
.